Psychoterapia

są to spotkania o charakterze terapeutycznym, polegające na rozmowie pomiędzy terapeutą a Klientem. Zwykle jest ona poprzedzona kilkoma konsultacjami, które służą określeniu problemu/przyczyny zgłoszenia. Podczas konsultacji terapeuta wspólnie z Klientem ustala kontrakt, który zawiera m.in. okres lub/i liczbę planowanych spotkań, zasady odwoływania terapii i jej częstotliwość oraz cele terapii. W trakcie pierwszych spotkań, określa się również jaki rodzaj terapii będzie najwłaściwszy – praca indywidualna, z parą (małżonkowie/partnerzy) czy też terapia rodzinna. Te pierwsze spotkania z psychologiem służą również nawiązaniu kontaktu z Klientem oraz zbudowania zaufania, co jest istotnym czynnikiem w procesie terapeutycznym.

Należy podkreślić, że psychoterapia jest zwykle procesem długotrwałym, a jej czas trwania zależy od psychicznej gotowości, motywacji oraz wytrwałości Klienta. Ważna jest również świadomość, że zadaniem psychoterapii nie jest podanie gotowych sposobów, które rozwiążą zaistniałe problemy. Terapeuta wspiera Klienta w poszukiwaniu tych rozwiązań i lepszym zrozumieniu samego siebie, m. in. poprzez odwoływanie się do jego doświadczeń z przeszłości, wspólnie z nim przyglądając się relacjom z najbliższymi i innymi znaczącymi osobami w jego życiu.

Jako psycholog i psychoterapeuta widzę cel swojej pracy z Klientem poprzez pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych, osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

Gabinet psychoterapii i wsparcia psychologicznego w Krakowie.