Jestem psychologiem, psychoterapeutą, pracuję w Krakowie.

Ukończyłam psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Opolskiego
(studia magisterskie). Posiadam również dyplom studiów podyplomowych z „Przygotowania pedagogicznego”  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jestem po czteroletnim kursie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, działającym przy Krakowskim Ośrodku Psychoterapii. Szkolenie to posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie ubiegam się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam w takich krakowskich instytucjach jak Poradnia Zdrowia Psychicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym oraz Izba Dziecka – Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Jako psycholog pracowałam również z dziećmi i młodzieżą w Dziennym Ośrodku Socjoterapii Stowarzyszenia „Siemacha” w Krakowie.
Przez prawie 10 lat, byłam zatrudniona na stanowisku psychologa w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia” w Krakowie. Zajmowałam się tam m. in. diagnozą oraz szkoleniem kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodziców zastępczych, diagnozą psychologiczną dzieci zgłaszanych do adopcji oraz wsparciem psychologicznym i poradnictwem pedagogicznym dla rodzin już funkcjonujących.

Od kilku lat prowadzę własną praktykę jako psychoterapeuta i psycholog w gabinecie w Krakowie, a od marca 2023 roku przyjmuję w Gabinecie Psychoterapii i Psychoedukacji w Wolbromiu. W obu tych miejscach pracuję z osobami dorosłymi – z parami oraz indywidualnie (konsultacje, psychoterapia). Dodatkowo, od 2017 roku współpracuję jako psychoterapeuta z gabinetem „RzeczJasna” w Krzeszowicach.

Jako terapeuta, w prowadzonej przeze mnie psychoterapii wykorzystuję podejście systemowe. Dbając o właściwy poziom oraz jakość mojej pracy, jestem pod stałą superwizją. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.