Terapia i konsultacja psychologiczna

Jako psycholog i psychoterapeuta oferuję w gabinecie w Krakowie pomoc psychologiczną oraz psychoterapię w trudnych sytuacjach życiowych indywidualną dla osób dorosłych oraz dla par.

 

 • Konsultacja psychologiczna

  Jedna lub kilka wizyt w gabinecie, które pozwolą na poznanie problemu Klienta oraz wspólne stworzenie możliwych strategii poradzenia sobie z daną sytuacją. Najczęściej spotkania te służą do określenia rodzaju terapii, jaka będzie najbardziej adekwatna w kontekście zgłaszanego problemu. Zdarza się również, że z uwagi na specyfikę problemu psycholog kieruje Klienta do innego specjalisty.

 • Psychoterapia indywidualna

  Pomoc, mająca na celu głębsze poznanie źródła problemu. Jej czas trwania uzależniony jest od wielu czynników, np. od stopnia trudności problemu z jakim przychodzi pacjent, jego gotowości do pracy nad nim czy też do wprowadzenia zmian w swoim sposobie myślenia, w swoim życiu. Klient wspólnie z terapeutą ustala priorytety w pracy psychoterapeutycznej. Terapia indywidualna może być krótko- lub długoterminowa. Zwykle poprzedza ją kilka spotkań konsultacyjnych (1-3 wizyt) w celu ustalenia dalszych działań (terapii lub innych form pomocy).

 • Psychoterapia pary (małżeńska/partnerska)  

  Spotkania, na których obecni są oboje partnerzy czy też małżonkowie. Zgłaszane problemy mogą dotyczyć pogorszenia jakości relacji, rozbieżnych oczekiwań co do związku, problemów z komunikacją, różnic w poglądach na temat ról w związku czy też wychowywania dzieci.

 • Psychoterapia rodzinna/psycholog rodzinny

  Praca nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny jako sytemu wzajemnie na siebie oddziałujących osób. W tej formie terapii uczestniczą zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W trakcie sesji każdy z członków rodziny ma możliwość m. in. : wyrażenia swoich uczuć i emocji, dowiedzenia się w jaki sposób inni przeżywają dany problem i zobaczenia go z nieco innej perspektywy. Taki rodzaj pracy, polega na wspólnym poszukiwaniu źródła trudności (problemu) oraz wypracowaniu alternatywnych sposobów postępowania. Psychoterapia sprzyja stworzeniu lub odbudowaniu wzajemnego zrozumienia, polepszeniu komunikacji, wzmocnieniu więzi.

Gabinet psychoterapii i wsparcia psychologicznego w Krakowie