Terapia i konsultacja psychologiczna

Jako psycholog i psychoterapeuta oferuję w gabinecie w Krakowie pomoc psychologiczną oraz psychoterapię w trudnych sytuacjach życiowych dla młodzieży,dorosłych oraz rodzin.

 

  • Konsultacja psychologicznajedna lub kilka wizyt w gabinecie, które pozwolą na poznanie problemu Klienta oraz wspólne stworzenie możliwych strategii poradzenia sobie z daną sytuacją. Najczęściej spotkania te służą do określenia rodzaju terapii, jaka będzie najbardziej adekwatna w kontekście zgłaszanego problemu. Zdarza się również, że z uwagi na specyfikę problemu psycholog kieruje Klienta do innego specjalisty.
  • Psychoterapia indywidualnapomoc, mająca na celu głębsze poznanie źródła problemu. Jej czas trwania uzależniony jest od wielu czynników, np. od stopnia trudności problemu z jakim przychodzi pacjent, jego gotowości do pracy nad nim czy też do wprowadzenia zmian w swoim sposobie myślenia, w swoim życiu. Klient wspólnie z terapeutą ustala priorytety w pracy psychoterapeutycznej. Terapia indywidualna może być krótko- lub długoterminowa. Zwykle poprzedza ją kilka spotkań konsultacyjnych (1-3 wizyt) w celu ustalenia dalszych działań (terapii lub innych form pomocy).
  • Psychoterapia pary (małżeńska/partnerska)spotkania, na których obecni są oboje partnerzy czy też małżonkowie. Zgłaszane problemy mogą dotyczyć pogorszenia jakości relacji, rozbieżnych oczekiwań co do związku, problemów z komunikacją, różnic w poglądach na temat ról w związku czy też wychowywania dzieci.
  • Psychoterapia rodzinna/psycholog rodzinny – praca nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny jako sytemu wzajemnie na siebie oddziałujących osób. W tej formie terapii uczestniczą zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W trakcie sesji każdy z członków rodziny ma możliwość m. in. : wyrażenia swoich uczuć i emocji, dowiedzenia się w jaki sposób inni przeżywają dany problem i zobaczenia go z nieco innej perspektywy. Taki rodzaj pracy, polega na wspólnym poszukiwaniu źródła trudności (problemu) oraz wypracowaniu alternatywnych sposobów postępowania. Psychoterapia sprzyja stworzeniu lub odbudowaniu wzajemnego zrozumienia, polepszeniu komunikacji, wzmocnieniu więzi.